Din pensionsordning

Du og din arbejdsgiver betaler en procentdel af din løn til pensionsordningen. Pensionsbidraget bliver fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, prisen for dine forsikringsdækninger og vederlag. Det resterende beløb bliver anvendt til opsparing.

Når vi har oprettet din nye pensionsordning, modtager du et velkomstbrev. Herefter kan logge på AP Pensions kundeportal, www.appension.dk/minpension, og få et overblik over din pensionsordning.

Hvis du ikke foretager ændringer, vil dine forsikringsdækninger være basisdækninger som beskrevet nedenfor.

 

Forudsætningen for at blive omfattet af nedenstående forsikringsdækninger er, at du opfylder visse helbredsmæssige krav. Gør du dét, gælder følgende:

  • Dine forsikringer ved tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og dødsfald løber indtil dit 67. år.
  • Du kan tilpasse dine basisdækninger uden at skulle afgive helbredsoplysninger indtil tre måneder fra du får en pensionsordning i AP Pension, inden for det spænd, der er angivet under supplerende tilvalg. Hvis du vælger dækning ved tab af erhvervsevne over 60 procent, skal der dog afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger.
Forsikringsdækninger Basisdækning Dækningsramme
Tab af erhvervsevne*
Månedlig udbetaling
Lønskaladækning 40 % - 80 % af lønnen
Engangsbeløb ved invaliditet indtil dit 60. år**
Engangsudbetaling
- 0 kr. - 1.500.000 kr.
Visse kritiske sygdomme
Engangsudbetaling
50 % af lønnen 50.000 kr. - 750.000 kr.
Dødsfald
Engangsudbetaling
100 % af lønnen + pensionsopsparingen 100 % - 800 % af lønnen
Børnepension senest til barnets 24. år
Månedlig udbetaling
- 0 % - 25 % af lønnen

*Din dækning ved tab af erhvervsevne dækker, hvis du mister halvdelen eller mere af din erhvervsevne i mere end tre måneder og dermed ikke kan passe dit arbejde, og du i øvrigt opfylder betingelserne for udbetaling ved tab af erhvervsevne, jf. forsikringsbetingelserne.

 

**Dækningen er kun obligatorisk for medarbejdere på overenskomst.

 

Du kan se dine forsikringer på www.appension.dk/minpension og læse mere om dem i forsikringsbetingelserne.

Du kan sætte forsikringsdækningerne op, hvis du ønsker det, og hvis de helbreds- og arbejdsmæssige betingelser er opfyldt.

 

Du skal aflevere yderligere helbredsoplysninger, hvis du ønsker at sætte forsikringsdækningerne op, senere end tre måneder efter du har fået din pensionsordning i AP Pension.

Du kan frit vælge, hvordan din pension skal investeres. Hvis du ikke vælger andet, bliver din indbetaling og opsparing placeret i den livscyklusfond, kaldet AP Active, der udløber tættest på det tidspunkt, hvor du skal på pension.

Gennemsnitsrente - AP Stabil

Stabil rente: Hvis du ønsker tryghed i din investering, kan du med fordel vælge AP Stabil, der forrenter din pensionsopsparing med en rente, der typisk gælder for et år ad gangen.

Livscyklus - AP Active

Aftrappende risiko: Hvis du ønsker, at din opsparing skal investeres, så risikoen aftrapper, jo ældre du bliver, og uden at du selv skal gøre noget, kan du vælge den AP Active-fond, der passer med det år, hvor du forventer at gå på pension.

Fast risikoprofil

Lav, mellemstor, høj og meget høj aktieandel: Hvis du ønsker, at din pensionsopsparing skal investeres med en fast risikoprofil, kan du vælge mellem fire profiler.

Eksterne fonde

Lav-meget høj risiko: Hvis du gerne vil sammensætte investeringen af din pensionsopsparing selv, kan du vælge mellem en lang række fonde.

AP Bæredygtig

AP Pensions nye bæredygtige investeringslinje: Hvis du ønsker at investere din pensionsopsparing bæredygtigt i f.eks. vindmøller, byggeri og skov.

Herunder kan du se de vederlag og gebyrer, som gælder for din pensionsordning pr. 1. juli 2018. AP Pension kan løbende ændre både vederlag og gebyrer.

Procent af pensionsbidrag   1 % af indbetaling under 100.000 kr.

 

Gebyrer til AP Pension  
Ændring af police 580 kr.
Overførsel af pensionsordningen 1.840 kr.
Løbende gebyr pr. måned ved fripolice 71 kr.

 

Investeringsomkostninger
Kurtage ved køb og salg af investeringsfonde 0,25 %*

*Dog maksimalt 135 kr. pr. handel pr. fond