AP Pension sænker depotrenten på AP Stabil

Den aktuelle situation på de finansielle markeder har betydet, at vi sænker depotrenten på AP Stabil fra 2,5 procent før skat til 0,0 procent før skat.

Den nuværende situation med coronavirus har bidt sig fast i de finansielle markeder, og det kan vores kunder mærke på deres pensionsopsparing.

Læs AP Pensions investeringsdirektørs kommentar

Udviklingen på de finansielle markeder har betydet, at den økonomiske buffer*, der normalt bruges til at sikre en stabil rente i vores gennemsnitsrentemiljø, er faldet betydeligt siden årsskiftet. Derfor sænker vi renten på vores ugaranterede gennemsnitsrenteprodukt, AP Stabil, fra 2,5 procent før skat** til 0,0 procent før og efter skat med virkning pr. den 6. april 2020.

Det gør vi for at sikre kunderne en attraktiv rente, når markederne forhåbentlig bliver mere stabile igen.

Vi skriver direkte til de kunder, der er berørt af ændringen.

 

*Den økonomiske buffer kaldes også det kollektive bonuspotentiale. Det er den del af de årlige afkast, som lægges til side til fremtidige år. På den måde kan vi udjævne afkastene fra år til år og på den måde give kunderne en stabil rente.

**Skatten er den såkaldte PAL-skat, som er den skat, du betaler af renter og afkast på din pensionsordning.

Vil du vide mere?