Overskud til kunder

I 2017 fordelte AP Pension 500 millioner kroner til kunderne, og i 2018 fordelte vi 250 millioner kroner, og i 2019 fordeler vi 205 millioner kroner til kunderne. Vi kalder det AP Loyalitetsbonus.

Vi har lanceret AP Loyalitetsbonus, fordi vi gennem årene har opbygget et stort overskud. Det er kunderne, der ejer AP Pension, og det er derfor også kun de kunder, der er en del af kundefællesskabet, der skal have del i overskuddet. Så enkelt er det.

Her på siden kan du få svar på dine spørgsmål om AP Loyalitetsbonus, og se hvordan pengene bliver udbetalt.

Sådan bliver pengene udbetalt

Hvornår får jeg AP Loyalitetsbonus?

Pengene går ind på din pensionsopsparing, hvis du opfylder betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus. Ni tiendedele af beløbet er betinget. Det betyder, at pengene bliver frigivet til mulig udbetaling over de kommende ni år. På den måde belønner vi kunder, som også fremover har en pensionsordning i AP Pension.

I 2019 forventer vi, at pengene går ind på pensionsopsparing i løbet af 2. kvartal 2019. Bemærk, at en del af din AP Loyalitetsbonus i 2019 ligeledes er betinget. Det betyder, at en tiendedel af beløbet frigives til mulig udbetaling ved udlodningen, mens de resterende ni tiendedele frigives hvert af de kommende ni år.

Læs betingelserne for AP Loyalitetsbonus (pdf)

Hvad betyder betingelsen på ni år for mig?

At en del af beløbet er betinget får kun betydning, hvis du flytter din opsparing fra AP Pension, inden de ni år er gået. I det tilfælde får du kun en del af din AP Loyalitetsbonus med. Hvis du går på pension inden for de ni år, bliver den resterende del af det betingede beløb frigivet på det tidspunkt, hvor du går på pension.

Eksempel på udbetaling

Note: Renter og skat indgår ikke i eksemplet.

Hvornår får jeg AP Loyalitetsbonus?

Pengene for 2019 forventer vi går ind på din pensionsopsparing i løbet af 2. kvartal 2019, hvis du opfylder betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus.

Du får pengene udbetalt løbende sammen med din alderspension fra den 1. april 2020.

 Læs betingelserne for at få AP Loyalitetsbonus (pdf)

Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på spørgsmål om AP Loyalitetsbonus.  

Hvis du vil vide mere, kan du læse de fulde betingelser for AP Loyalitetsbonus eller kontakte AP Pension. 

Det er kunderne, der ejer AP Pension. Vi skal derfor alene tilgodese vores kunder, og det betyder, at vi ikke har aktionærer at tage hensyn til.

Gennem årene har vi opbygget et overskud, der gør os til et af de økonomisk mest robuste pensionsselskaber i Danmark. Derfor synes vi, det er naturligt, at vi nu udbetaler en del af overskuddet til de kunder, der er en del af kundefællesskabet.

AP Pensions bestyrelse vurderer årligt, om AP Pension har mulighed for at fordele en del af overskuddet til vores kunder. Denne fordeling kalder vi AP Loyalitetsbonus. Bestyrelsen har de seneste år vurderet, at vi har en så stærk økonomi, at vi har kunne give vores kunder AP Loyalitetsbonus.

AP Loyalitetsbonus for 2019 tildeles til de berettigede kunder i AP Pension, som har en pensionsordning hos os den 31. december 2018, og som stadig har deres ordning hos os, når vi foretager tildeling.

Kunder uden en pensionsopsparing får ikke AP Loyalitetsbonus. Det drejer sig om de kunder, som alene har gruppeforsikringer eller rene risikoforsikringer i AP Pension.

Hvis du er berettiget til AP Loyalitetsbonus i 2019, er din andel beregnet ud fra den samlede opsparing, du havde den 31. december 2018. Det præcise beløb fremgår på www.appension.dk/minpension og på appen Mobil AP. 

AP Netlink-kunder, der endnu ikke er pensionerede, vil desuden modtage yderligere information om udbetalingen på brev, dog ikke hvis den samlede AP Loyalitetsbonus er på mindre end 500 kroner.

www.appension.dk/minpension kan du se din AP Loyalitetsbonus for 2017 og 2018. Vi forventer, at du i løbet af 2. kvartal 2019 kan se din AP Loyalitetsbonus for 2019.

Udbetalingen af AP Loyalitetsbonus kommer an på, om du allerede er begyndt at få din alderspension udbetalt eller ej. Du kan læse mere om det på siden her under "Sådan bliver pengene udbetalt".

Udbetalingen sker som et tillæg til den løbende udbetaling af pension, uanset om denne er livsvarig eller ophørende, indtil al AP Loyalitetsbonus er udbetalt. Er pensionsudbetalingen en engangssum, udbetales et eventuelt tillæg til engangssummen ligeledes på en gang.

Din AP Loyalitetsbonus får tilskrevet rente på samme måde som ansvarlig lånekapital. AP Pension fastsætter renten på markedsmæssige vilkår, og AP Pension kan ændre renten løbende.

Du kan ikke selv investere din AP Loyalitetsbonus, og renten på din bonus har ikke indflydelse på din øvrige pensionsopsparing.

Formålet med AP Loyalitetsbonus er, at pengene skal give dig en højere pensionsudbetaling fra AP Pension.

I praksis betyder det følgende:

  • Hvis du flytter din opsparing ud af AP Pension inden tildelingen i 2019, vil du ikke få AP Loyalitetsbonus.
  • Er du pensionist: Kan du flytte din opsparing, får du hele din AP Loyalitetsbonus med.
  • Er du ikke pensionist: En del af din AP Loyalitetsbonus er betinget. Det betyder, at en tiendedel af beløbet frigives til mulig udbetaling ved udlodningen, mens de resterende ni tiendedele frigives hvert af de kommende ni år. Flytter du f.eks. din opsparing efter fem år, vil du få seks tiendedele af din loyalitetsbonus med. Beløbet kan dog afvige på grund af renter og skat i perioden.   

Hvis du dør, inden du går på pension, bliver din AP Loyalitetsbonus udbetalt til dine nærmeste (begunstigede) eller til dødsboet. Hvis en del af din AP Loyalitetsbonus er betinget, bliver også denne del udbetalt, når du dør.

Hvis du dør, efter du går på pension, kan der være AP Loyalitetsbonus, som du endnu ikke har fået udbetalt sammen med din pension. Pengene bliver udbetalt til dine nærmeste (begunstigede) eller til dødsboet.

Ja, AP Pension har mulighed for at ændre reglerne for AP Loyalitetsbonus. Du kan få information herom på www.appension.dk/minpension

I helt særlige tilfælde kan AP Pension inddrage AP Loyalitetsbonus fra kunderne. Det skyldes, at AP Loyalitetsbonus indgår på lige fod med eventuel ansvarlig lånekapital i selskabets kapitalgrundlag – og dermed skal dække ekstraordinært store tab, når selskabets egenkapital er tabt.

I 2017 fordelte vi i alt 500 millioner kroner i AP Loyalitetsbonus, og i 2018 fordelte vi op til 250 millioner, og i 2019 fordeler vi 205 millioner kroner i AP Loyalitetsbonus.  

AP Pensions bestyrelse vurderer årligt muligheden for at fordele yderligere til kunderne, i takt med at vores økonomiske overskud tillader det.

Skriv til os
Vedhæft en eller flere filer

Vil du vedhæfte flere dokumenter, skal du holde Ctrl nede og venstreklikke på de ønskede dokumenter.

Du har mulighed for at kontakte vores kundecenter via denne kontaktformular eller via e-mail adressen kundecenter@appension.dk. Vi anbefaler, at du ikke sender følsomme personoplysninger via e-mail, men i stedet bruger denne sikre kontaktformular. Du kan læse mere om AP Pensions behandling af personoplysninger i vores persondatapolitik herunder.